Fahrzeug├╝bergabe Nov 2009
Breitenfurt Lindner (9)